MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành: Họp mặt 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổng kết công tác Mặt trận năm 2019

Ngày 15.11 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Châu Thành tổ chức họp mặt 89 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nan và tổng kết công tác Mặt trận năm 2019.

Khen thưởng cho các tập thể

Trong năm 2019, Ủy ban MTTQVN huyện Châu Thành phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQVN  các cấp huyện Châu Thành vận động Quỹ “Vì người nghèo” được gần 3 tỷ đồng, đạt 291%, xây tặng 76 căn, trị giá trên 3,2 tỷ đồng; hỗ trợ sửa chữa 09 căn/155.785.000 đồng, kinh phí trên 185 triệu đồng; thực hiện mô hình hỗ trợ vốn cho người nghèo có hoàn lại, đã hỗ trợ cho 61 hộ nghèo, hộ cận nghèo chăn nuôi, sản xuất, buôn bán nhỏ với số tiền 479 triệu đồng; thực hiện nhân rộng mô hình “Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước trong các tôn giáo”;.

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQVN các cấp vận động Nhân dân giặm vá, nâng cấp, sửa chữa, bê tông hóa 40 tuyến đường giao thông nông thôn (dài 28.930m), kinh phí trên 1,6 tỷ đồng và 155 ngày công lao động; người dân hiến trên 15.106,5m2 đất, trị giá trên 01 tỷ đồng để mở rộng làm 4,7 km đường giao thông nông thôn; vận động nhân dân đóng góp lắp đặt 1.513 bóng đèn trên 49 tuyến đường nông thôn, với tổng dài hơn 25.650 m. trị giá 649,811 triệu đồng; triển khai mô hình “Khu dân cư đảm bảo vệ sinh môi trường” trên 15 xã, thị trấn.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 03 tập thể và 02 cá nhân có thành tích đóng góp kinh phí xây tặng nhà Đại đoàn kết và công tác an sinh xã hội năm 2019; MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 6 cá nhân thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019; tặng 20 giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 21 tập thể và 17 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Mặt trận, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, công tác vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2019.

Thanh Xuân – MTTQVN huyện Châu Thành