Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu hướng dẫn nội dung, qui trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 23.2.2021, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, qui trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu.

Việc thực hiện giới thiệu người ứng cử thực hiện theo 03 bước: bước thứ nhất họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu người ứng cử; bước thứ hai tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử; bước thứ ba họp ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ra ứng cử.

Ông Võ Văn Khởi – Chủ tịch UB.MTTQVN huyên triển khai các nội dung hướng dẫn

Tại hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã hướng dẫn về nội dung, trình tự và các mẫu biên bản tổ chức 03 hội nghị cho các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, các cơ quan nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp, tôn giáo được phân bổ giới thiệu người ứng cử, giải đáp và làm rõ nhiều ý kiến thắc mắc có liên quan. Kết thúc thời gian giới thiệu người ứng cử, các cơ quan, tổ chức đơn vị sẽ gửi các biên bản và danh sách giới thiệu người ứng cử về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp để tiến hành hội nghị hiệp thương lần thứ hai.

Cũng tại hội nghị này, Phòng Nội vụ huyện đã hướng dẫn quy trình và các thủ tục làm hồ sơ của người ứng cử.

Đây là bước thứ hai trong quy trình hiệp thương năm bước mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thực hiện trong công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tấn Phát – MTTQVN huyện DMC