MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH: HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Nhằm tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước và ghi nhận biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020, sáng 28.7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Hữu Ngân – Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh, đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở và 60 gương điển hình tiên tiến của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

Trong 5 năm qua, hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực, chủ động hưởng ứng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, đề ra các giải pháp thực hiện đổi mới, phát hiện, nhân rộng điển hình thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động Quỹ “Vì người nghèo”; phong trào đoàn kết sáng tạo; phát huy giá trị đạo đức tôn giáo vào thực tiễn xây dựng khu dân cư, ấp văn hóa không có tệ nạn xã hội; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, nhất là việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau” được hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, mang lại hiệu quả thiết thực. MTTQ các cấp đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nguồn đóng góp hơn 62 tỷ đồng, giúp đỡ 5.646 hộ gia đình, hiến trên 503.332mđất nâng cấp, sửa chữa 1.004km đường giao thông nông thôn.

Trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020

Từ năm 2015-2020, Quỹ “Vì người nghèo” toàn tỉnh đã vận động được trên 170 tỷ đồng, xây tặng 4.196 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với tổng số tiền 184,282 tỷ đồng; thực hiện Đề án hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2016-2020 đã giải ngân hỗ trợ 1.003 con trâu, bò sinh sản trị giá gần 24 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng năm, Mặt trận Tổ quốc còn tổ chức nhiều hoạt động thăm, tặng quà cho hộ nghèo, hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo, hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam,…

Tiếp tục vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, MTTQ các cấp phối hợp xây dựng nhiều mô hình vận động người dân tham gia phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội như: mô hình “Phát huy vai trò của tôn giáo vận động chức sắc, tín đồ bảo đảm trật tự an toàn giao thông” do MTTQ tỉnh phối hợp với Ban ATGT, các tổ chức tôn giáo thực hiện, “Xứ đạo an toàn về an ninh trật tự” của Châu Thành, “Cảm hóa giáo dục người chấp hành xong án phát tù” của huyện Dương Minh Châu và thị xã Hòa Thành, “Vận động nhân dân ấp Thạnh Nghĩa, xã Thạnh Đông xây dựng khu dân cư an toàn không có bạo lực gia đình”, “Vận động nhân dân ấp Chăm, xã Suối Dây xây dựng khu dân cư an toàn không có ma túy” của huyện Tân Châu. Thông qua các mô hình đã góp phần kiềm chế, kéo giảm tệ nạn xã hội và tội phạm trên địa bàn tỉnh. 

Đặc biệt, diễn biến rất phức tạp, MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò của mình trong tuyên truyền, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh bệnh Covid-19 đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình, vận động nhân dân cùng vượt qua khó khăn; giám sát thực hiệu chặt chẽ, hiệu quả chính sách hỗ trợ sau đại dịch Covid-19 của Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Hợp – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị

Từ năm 2015 đến 2020, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đề nghị và được tặng thưởng Huân chương lao động hạng II cho 03 cá nhân, Huân chương lao động hạng III cho 03 cá nhân; 01 cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ, 03 cờ thi đua của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 05 cờ thi đua của UBND tỉnh; và nhiều Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hữu Ngân-Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh đề nghị, MTTQ các cấp tiếp tục quan tâm xây dựng, phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến.

Cần nhận thức rõ, việc bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến không chỉ có ý nghĩa động viên tinh thần, cổ vũ gương “người tốt, việc tốt”, mà còn là biện pháp duy trì, nuôi dưỡng và phát triển bền vững phong trào thi đua, tạo ra sức lan toả mạnh mẽ, bảo đảm cho phong trào thi đua đi vào cuộc sống, thực sự trở thành động lực để các tập thể, cá nhân hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015 – 2020; Ủy ban MTTQVN tỉnh tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 55 cá nhân.

Tiến Hưng