HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU: PHÁT ĐỘNG THÁNG CAO ĐIỂM “VÌ NGƯỜI NGHÈO” NĂM 2019

Chiều 18.10, tại hội trường Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” huyện Dương Minh Châu đã tổ chức lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2019. Đến dự có ông Phạm Văn Tín – Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các tổ chức chính trị – xã hội huyện và MTTQVN các xã, thị trấn.

Ông Phạm Văn Tín – Phó Chủ tịch UBND huyện (bên phải) đại diện trao bản ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của công ty Phú Quân

Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2019. Trong đợt này, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội huyện sẽ tổ chức tuyên truyền ý nghĩa của việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, công tác chăm lo cho người nghèo trên địa bàn huyện, phối hợp với các ơ quan liên quan vận động các tổ chức, cá nhân, tôn giáo ủng hộ cho quỹ vì người nghèo huyện và chăm lo tết cho người nghèo.

Từ đầu năm đến nay, Quỹ “Vì người nghèo” của huyện đã vận động được hơn 1,9 tỷ đồng, xây tặng 34 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng, hỗ trợ trao vốn khởi nghiệp, hỗ trợ đột xuất cho các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân lễ phát động, Công ty Phú Quân – Tây Ninh, Làng nướng Nam Bộ – thành phố Hồ Chí Minh và cán bộ, công chức huyện đã ủng hộ 386 triệu đồng cho Quỹ “Vì người nghèo” huyện.

Tấn Phát – MTTQVN huyện Dương Minh Châu