Hội nghị UB.MTTQVN tỉnh lần thứ 3, khoá X (nhiệm kỳ 2019-2024), sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Chiều 21.7, UB.MTTQVN tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 3, khoá X (nhiệm kỳ 2019-2024) nhằm báo cáo, đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế trong công tác mặt trận 6 tháng đầu năm.

Đến dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Thanh Phong – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Mạnh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp.

Chủ trì hội nghị

Trên tinh thần chỉ đạo của Mặt trận Trung ương, Tỉnh uỷ, Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống Covid-19; tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành liên quan vận động, tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống Covid-19. Kết quả đã vận động được 8,5 tỷ đồng tiền mặt và hàng hoá; vận động chăm lo, hỗ trợ người nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng dịch trên 16,6 tỷ đồng; xây dựng 8 trụ ATM gạo phát miễn phí cho người nghèo…

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm ghi nhận những đóng góp của UB.MTTQVN tỉnh

Bên cạnh đó, Ban Thường trực UB.MTTQVN tỉnh chủ trì, phối hợp tổ chức giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Mặt trận các cấp tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mói, đô thị văn minh”, Mặt trận Tổ quốc tỉnh hướng dẫn các cấp Mặt trận tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2020 tại các xã điểm; tiếp tục tập trung vận động nhân dân thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác chăm lo cho người nghèo tiếp tục đạt kết quả khả quan, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được trên 22 tỷ đồng, đạt 110% chỉ tiêu; xây mới và bàn giao 120 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 6,8 tỷ đồng.

Hội nghị cũng đã thông qua báo cáo sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam. Cùng với đó, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh đã thông báo đến hội nghị kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 của Thường trực HĐND tỉnh; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả được cũng như những đóng góp của UB.MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên. Trong đó, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao mặt trận các cấp trong công tác vận động, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-1, góp phần tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Theo ông Nguyễn Thành Tâm, hiện nay nước ta đã chuyển sang trạng thái bình thường mới, vừa tiếp tục phòng ngừa dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh khôi phục sản xuất, kinh doanh. Do đó, UB.MTTQVN tỉnh, các tổ chức thành viên rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt được, đề ra giải pháp thực hiện. Các địa phương cần tập trung tuyên truyền đại hội đảng các cấp trong tỉnh, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. MTTQ các cấp cần chủ động hơn nữa trong vai trò tham mưu với đảng về công tác mặt trận.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm tặng hoa chúc mừng các đại biểu tham gia bổ sung vào UB.MTTQVN tỉnh khoá X

Dịp này, Hội nghị đã nhất trí cho 4 uỷ viên thôi tham gia vào UB.MTTQVN tỉnh và hiệp thương bổ sung 4 uỷ viên mới tham gia vào UB.MTTQ Việt Nam tỉnh.

MTTQ