Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Sáng 18.9, Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 được tổ chức tại Hà Nội. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương chủ trì Đại hội. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Do tình hình dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, đây là lần đầu tiên đại hội diễn ra dưới hình thức trực tuyến với 63 tỉnh thành cả nước.

Tại điểm cầu Tây Ninh, ông Nguyễn Văn Hợp – Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh chủ trì, tham dự còn có Giáo sư Thái Thọ Thanh – Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh.

Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ

Việt Nam cho Giáo sư Thái Thọ Thanh

Đại hội Thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020-2025 nhằm đánh giá kết quả phong trào thi đua do Mặt trận phát động trong 5 năm qua; tôn vinh, biểu dương những điển hình tiêu biểu trong các phong trào. Đây cũng là dịp để động viên, cổ vũ toàn dân vượt qua khó khăn, thách thức, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và biểu dương những thành tích Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt được, biểu dương những tấm gương điển hình, những người cống hiến thầm lặng cho khối đại đoàn kết, phát triển toàn dân tộc; đồng thời kêu gọi phát huy hơn nữa cách làm hay, gần dân, hiểu dân để đưa phong trào thi đua ngày càng hiệu quả hơn, thiết thực hơn. 

Dịp này, Chủ tịch UB.MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp thừa ủy nhiệm trao Bằng khen cùa Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho Giáo sư Thái Thọ Thanh – Trưởng Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh, là một chức sắc tôn giáo tiểu biểu, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Tiến Hưng