ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH, HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU TIẾP XÚC SAU KỲ HỌP VỚI CỬ TRI XÃ PHƯỚC NINH

Ngày 6.1.2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị số 11 gồm ông Nguyễn Văn Hùng – Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, bà Đỗ Thị Thanh Loan –-Bí thư huyện Đoàn huyện Dương Minh Châu, bà Phạm Thị Thanh Vân – Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, cùng Tổ đại biểu HĐND huyện Dương Minh Châu đơn vị số 7 đã có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn xã Phước Ninh.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Tại hội nghị cử tri phát biểu 7 ý kiến liên quan đến 12 vấn đề xoay quanh các vấn đề như: Đề nghị nâng cấp lưới điện khu vực ấp Bàu Dài, Phước Hội; giải quyết chế độ chính sách cho người có công; thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân quá lâu, gây phiền hà; chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên Trung tâm y tế huyện DMC. Ngành chuyên môn, đại biểu HĐND tỉnh, huyện giải trình 5 vấn đề, ghi nhận 7 vấn đề thuộc thẩm quyền cấp huyện 6 vấn đề, cấp tỉnh 1 vấn đề được cử tri đồng thuận thống nhất cao.

Thanh Phong – MTTQVN xã Phước Ninh