ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ PHƯỚC NINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2019 – 2024

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Phước Ninh, huyện Dương Minh Châu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã được long trọng tổ chức tại Hội trường Trung tâm – Văn hóa – Thể thao học tập cộng đồng xã.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nổi bật như, xây dựng được hơn 57 tuyến đường GTNT, xây dựng 06 nhà văn hóa ấp; vận động Quỹ “Vì người nghèo” trên 1.1 tỷ đồng, xây tặng 27 căn nhà đại đoàn kết, trị giá gần 900 triệu đồng, sửa chữa 08 căn nhà trị giá trên 60.000.000 đồng, trao tặng học bổng và hỗ trợ đột xuất cho bệnh nhân nghèo được 08 suất với số tiền 240.000.000 đồng.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phước Ninh, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 35 vị, cử 03 vị vào Ban Thường trực UB.MTTQ Việt Nam xã, bao gồm các đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho các giai tầng trên địa bàn xã có đủ tiêu chuẩn và năng lực để điều hành thực hiện nhiệm kỳ mới.

Ủy ban MTTQVN xã nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt đại hội

Ghi nhận những thành tích của Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư, các tổ chức thành viên và các cá nhân trong nhiệm kỳ qua, Chủ tịch UBND xã Phước Ninh đã tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

                                                                 Trần Minh Cảnh –MTTQ xã Phước Ninh