Cơ cấu tổ chức MTTQVN tỉnh

 

  1. Lãnh đạo

– Chủ tịch

       Ông Huỳnh Văn Quang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy

 

– Các Phó Chủ tịch

     + Bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ tịch Thường trực

     + Bà Nguyễn Thị Minh Lý

     + Ông Phan Văn Thái

     + Ông nguyễn Văn Nhiếm

 

  2. Danh sách các phòng ban trực thuộc

    2.1. Văn phòng

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Bạc Chánh Văn Phòng
2 Phan Thị Mỹ Trinh Phó Văn phòng QT, kế toán
3 Ngô Thị Phượng Phó Văn phòng TH
4 Ngô Nhân Trung Cán bộ TH
5 Phạm Thị Thuận Văn thư, Thủ quỹ
6 Lê Hữu Tài Lái xe
7 Nguyễn Thế Phương Lái xe
8 Phạm Hoàng Anh Bảo vệ
9 Trần Thị Tuyết Hồng Tạp vụ

 

  2.2. Ban Dân chủ – Pháp luật

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Đặng Xuân Lãnh Trưởng ban
2 Nguyễn Ngọc Lắm Phó trưởng ban

 

   2.3. Ban Phong trào

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Văn Vy Trưởng ban
2 Võ Thị Tuyết Lê Phó trưởng ban
3 Hồ Minh Nhất Chuyên viên
     
     

   2.4. Ban Tổ chức

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Lâm Thị Kiều Dung Trưởng ban
2 Nguyễn Phạm Hiếu Lễ Phó Trưởng ban
3 Huỳnh Đào Cẩm Tuyền  Chuyên viên

   2.5. Ban Tôn giáo – Dân tộc

Stt Họ và tên Chức vụ
 1 Lê Văn Nghĩa Trưởng ban
 2 Trần Thị Phương Dung Chuyên viên

 

   2.6. Ban Tuyên giáo

Stt Họ và tên Chức vụ
 1 Nguyễn Tiến Hưng Trưởng ban
 2 Nguyễn Hoàng Minh Tâm Phó trưởng ban
 3 Lê Quan Khải Chuyên viên