Cơ cấu tổ chức cơ quan MTTQVN tỉnh

 

  1. Lãnh đạo

– Chủ tịch

       Ông Nguyễn Văn Hợp, Ủy viên BTV Tỉnh ủy-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

 

– Các Phó Chủ tịch

     + Bà Đặng Minh Lũy, Phó Chủ tịch Thường trực

     + Ông Nguyễn Văn Vy

     + Ông Hồ Đức Hải

 

2. Danh sách các phòng ban trực thuộc

    2.1. Văn phòng-Tổ chức

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Phan Thị Mỹ Trinh UVTT-Phó Chánh Văn phòng
2 Võ Thị Tuyết Lê Phó Trưởng Ban Tổ chức
3 Nguyễn Phạm Hiếu Lễ Phó Chánh Văn phòng
4 Ngô Nhân Trung Chuyên viên
5 Phạm Thị Thuận Văn thư, Thủ quỹ
6 Lê Hữu Tài Lái xe
7 Nguyễn Thế Phương Lái xe
8 Phạm Hoàng Anh Giao liên, Bảo vệ
9 Trần Tuyết Hồng Tạp vụ

 

  2.2. Ban Dân chủ – Pháp luật

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Đặng Xuân Lãnh UVTT-Trưởng ban
2 Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên

 

   2.3. Ban Phong trào

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Ngô Thị Phượng Phó Trưởng ban
2 Nguyễn Hoàng Minh Tâm Phó Trưởng ban 
3 Hồ Minh Nhất Chuyên viên

 

   2.4. Ban Tôn giáo – Dân tộc

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thái Bảo Phó Trưởng ban
2 Trần Thị Phương Dung Phó Trưởng ban 

 

   2.5. Ban Tuyên giáo

Stt Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Tiến Hưng UVTT-Trưởng ban