Thông tin hoạt động

Xã Bàu Năng: Phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới

Với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đang là tâm điểm triển khai thực hiện của các cấp Mặt trận, với quyết tâm cùng với hệ thống chính trị cơ sở xây dựng chương trình nông thôn mới, năm 2017 Ban Thường trực UBMTTQVN xã triển khai mô hình “Phát huy vai trò Ban công tác Mặt trận trong xây dựng nông thôn mới”.   Để tập trung vào thực…Xem thêm

Ủy ban MTTQVN xã Hiệp Tân (Hòa Thành) với cuộc vận động “Thắp sáng đường quê”

Xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành đang được chỉnh trang, tạo bộ mặt đạt chuẩn thành lập phường trong quy hoạch xây dựng huyện Hòa Thành trở thành thị xã vào năm 2018. Thời gian qua, hàng loạt con đường đất lầy lội, ngập nước vào mùa mưa ở 5 ấp của xã đã được nâng cấp, láng nhựa, bộ mặt nông thôn xã Hiệp Tân trở nên khang trang, sạch đẹp.   Về xã Hiệp Tân hôm nay, vào…Xem thêm

Huy động nguồn lực trong dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng nhiều cách thức phù hợp, Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa Thành đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động được nhiều nguồn lực.   Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc tham gia thực hiện 12 tiêu chí. Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc các…Xem thêm

 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Khảo sát việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Tây Ninh

Ngày 22.2, đoàn công tác Mặt trận Trung ương do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đến khảo sát tại tỉnh Tây Ninh về xây dựng hoàn thiện cơ chế hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.   Đoàn đã làm việc với xã Bình Minh (thành phố Tây Ninh) và xã Long Thành Trung (huyện Hòa Thành) về xây dựng nông…Xem thêm

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI, ĐÔ THỊ VĂN MINH

Nhằm thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động. Ngày 19 tháng 10 năm 2016 vừa qua, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 5 tổ chức chính trị-xã hội tỉnh tổ chức ký kế hoạch phối hợp số 171/KHPH-MTTQ-TCCTXH về thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng…Xem thêm