Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hộ gia đình, ấp (kp), xã (p,tt) và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Báo cáo tình hình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” 6 tháng đầu năm năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

Ủy ban MTTQVN xã Hiệp Tân (Hòa Thành) với cuộc vận động “Thắp sáng đường quê”

Xã Hiệp Tân, huyện Hòa Thành đang được chỉnh trang, tạo bộ mặt đạt chuẩn thành lập phường trong quy hoạch xây dựng huyện Hòa Thành trở thành thị xã vào năm 2018. Thời gian qua, hàng loạt con đường đất lầy lội, ngập nước vào mùa mưa ở 5 ấp của xã đã được nâng cấp, láng nhựa, bộ mặt nông thôn xã Hiệp Tân trở nên khang trang, sạch đẹp.   Về xã Hiệp Tân hôm nay, vào…Xem thêm

Làm đường giao thông nông thôn

Huy động nguồn lực trong dân xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), bằng nhiều cách thức phù hợp, Mặt trận Tổ quốc huyện Hòa Thành đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động được nhiều nguồn lực.   Trong 19 tiêu chí xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc tham gia thực hiện 12 tiêu chí. Xác định rõ vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM, Mặt trận Tổ quốc các…Xem thêm

 Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 – 2020

 Báo cáo sơ kết việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017

 Công văn chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTWMTTQVN phát biểu tại buổi làm việc

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Khảo sát việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tại Tây Ninh

Ngày 22.2, đoàn công tác Mặt trận Trung ương do bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch làm trưởng đoàn đến khảo sát tại tỉnh Tây Ninh về xây dựng hoàn thiện cơ chế hướng dẫn thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.   Đoàn đã làm việc với xã Bình Minh (thành phố Tây Ninh) và xã Long Thành Trung (huyện Hòa Thành) về xây dựng nông…Xem thêm

25/01/2017

 Công văn số 273-CV/TU ngày 25/01/2017 của Tỉnh ủy v/v phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng