Văn bản hướng dẫn

THƯ NGỎ V/v vận động ủng hộ Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018

 V/v vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trường Sa

 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHUẨN NGHÈO TIẾP CẬN ĐA CHIỀU ÁP DỤNG CHO GIAI ĐOẠN 2016 – 2020

 KẾ HOẠCH Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/4/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đến năm 2020

 BÁO CÁO Kết quả vận động Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội (Từ 01/12/2016 đến 30/11/2017) và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2018

 BÁO CÁO Kết quả triển khai thực hiện mô hình hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2017

 BÁO CÁO Kết quả thực hiện mô hình “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo thông qua Chương trình Ngôi nhà Đại đoàn kết”

 Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2017 (Từ 17/10 đến 18/11/2017)

 Đề án Hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 – 2020

KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ “Vì người nghèo” với Chủ đề “Triệu trái tim – Một tấm lòng” năm 2016

Thực hiện Thông báo số 318-TB/VPTU ngày 19/10/2016 của Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương tổ chức đêm văn nghệ vận động Quỹ “Vì người nghèo” và trên cơ sở Kế hoạch số 166/KH-MTT-BTT ngày 15/9/2016 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh về việc phối hợp tổ chức Đêm văn nghệ nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17/10 – 18/11/2016, Ban…Xem thêm