Thông tin hoạt động

Thư ngõ của Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh về vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong đêm văn nghệ với chủ đề “Triệu trái tim, một tấm lòng”

THƯ NGỎ CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TÂY NINH Về việc vận động Qũy “Vì người nghèo” trong đêm văn nghệ với Chủ đề “Triệu trái tim – Một tấm lòng” năm 2016             Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo như: Xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn,…Xem thêm

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM VÌ NGƯỜI NGHÈO 2016

Một trong những nhiệm vụ quan trọng và vẽ vang của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đã được Đảng và Nhà nước giao đó là góp phần vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và chăm lo cho người nghèo có cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.   Năm 2016,…Xem thêm