Vận động quỹ “Vì người nghèo”

 Đề án Hỗ trợ trâu, bò sinh sản cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, giai đoạn 2016 – 2020

KẾ HOẠCH Phối hợp tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ “Vì người nghèo” với Chủ đề “Triệu trái tim – Một tấm lòng” năm 2016

Thực hiện Thông báo số 318-TB/VPTU ngày 19/10/2016 của Văn phòng Tỉnh uỷ Tây Ninh về việc Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ cho chủ trương tổ chức đêm văn nghệ vận động Quỹ “Vì người nghèo” và trên cơ sở Kế hoạch số 166/KH-MTT-BTT ngày 15/9/2016 của Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh về việc phối hợp tổ chức Đêm văn nghệ nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ 17/10 – 18/11/2016, Ban…Xem thêm

Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2016

  Sáng ngày 13.10, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tổ chức sơ kết hoạt động 9 tháng năm 2016. Ông Huỳnh Văn Quang, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã thảo luận đánh giá kết quả vận động, quản lý, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” 9 tháng năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ những tháng…Xem thêm

Thư ngõ của Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh về vận động Quỹ “Vì người nghèo” trong đêm văn nghệ với chủ đề “Triệu trái tim, một tấm lòng”

THƯ NGỎ CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH TÂY NINH Về việc vận động Qũy “Vì người nghèo” trong đêm văn nghệ với Chủ đề “Triệu trái tim – Một tấm lòng” năm 2016             Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh đã phối hợp đẩy mạnh công tác chăm lo cho người nghèo như: Xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ vốn,…Xem thêm

HƯỞNG ỨNG THÁNG CAO ĐIỂM VÌ NGƯỜI NGHÈO 2016

Một trong những nhiệm vụ quan trọng và vẽ vang của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội đã được Đảng và Nhà nước giao đó là góp phần vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội, thúc đẩy giảm nghèo bền vững và chăm lo cho người nghèo có cuộc sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt hơn, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong xã hội.   Năm 2016,…Xem thêm

 Kế hoạch phối hợp tổ chức Tháng cao điểm vận động Quỹ “Vì người nghèo” (Từ 17/10 đến 18/11/2016)