Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống

Chương trình hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài (2016-2019)

Hướng dẫn

Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư  năm 2016.

72/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định
Về hoạt động nhiếp ảnh
74/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định

Về quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế