Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
01/KH-MTTW-UB 21/01/2019 Kế hoạch

Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019

124/HD-MTTW-BTT 29/01/2019 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền năm 2019

122/HD-MTTW-BTT 16/01/2019 Hướng dẫn

Hướng dẫn việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới

126/HD-MTTW-BTT 31/01/2019 Hướng dẫn

Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia năm 2019

125/HD-MTTW-BTT 31/01/2019 Hướng dẫn

Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

703/KH – MTTW- BTT 25/01/2019 Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hòa giải ở cơ sở; phối hợp đánh giá, công nhận, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2019

123/HD-MTTW-BTT 21/01/2019 Hướng dẫn

Hướg dẫn công tác thông tin tuyên truyền năm 2019

NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”; “THÔN VĂN HÓA”, “LÀNG VĂN HÓA”, “ẤP VĂN HÓA”, “BẢN VĂN HÓA”, “TỔ DÂN PHỐ VĂN HÓA”

118/HD-MTTW-BTT 14/09/2018 Hướng dẫn

HƯỚNG DẪN Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2018

403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP- ĐCTUBTWMTTQVN 15/06/2017 Nghị quyết

NGHỊ QUYẾT LIÊN TỊCH Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam