Kế hoạch

 Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

 Kế hoạch phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020

 Kế hoạch tập huấn cho cán bộ MTTQ các cấp về Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”

 Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần thứ 5 khoá XII

 Kế hoạch tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2017

 Kế hoạch phối hợp làm công tác dân vận trong hệ thống MTTQ các cấp năm 2017

 Kế hoạch xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên hệ thống Mặt trận Tổ quốc

 Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội và Sở Lao động Thương binh – Xã hội tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)

 Kế hoạch tiếp tục thực hiện mô hình “Đổi mới công tác thông tin tuyên truyền” trong hệ thống Mặt trận

 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia 2017”