Hướng dẫn

 HƯỚNG DẪN Thực hiện chế độ báo cáo của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh năm 2018

 HƯỚNG DẪN Thực hiện một số nội dung Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” sửa đổi năm 2016

 Hướng dẫn tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2017

 Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hộ gia đình, ấp (kp), xã (p,tt) và khen thưởng thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

 Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia 2017”

 Huớng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường” và Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017

 Hướng dẫn công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài năm 2017

 V/v phối hợp bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2017-2019 ; Mẫu bầu trưởng ấp

 Công văn chỉ đạo bầu Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2019 ; Mẫu bầu TTND kèm theo CV 1035

 Hướng dẫn trình tự thực hiện trách nhiệm trong xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu