Các văn bản khác

 Báo cáo kết quả thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 Báo cáo tình hình vận động Quỹ “Vì người nghèo” và công tác an sinh xã hội 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

 Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh

 Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý I/2017

 Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

 Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2017

 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma tuý; phòng, chống mua bán người và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” 6 tháng đầu năm 2017

 Báo cáo kết quả tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2017

 Báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm 2017