Tuyên truyền

Mọi người với ý thức an toàn thực phẩm

An toàn thực phẩm là một trong những vấn đề được xã hội quan tâm, nhất là trong điều kiện đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng cao. Bên cạnh nhiều sảm phẩm tiêu dùng có chất lượng, đáp ứng nhu cầu người dân, thì việc sản xuất, chế biến, cung cấp các thực phẩm kém chất lượng, độc hại cũng trở nên phổ biến và đến mức báo động. Từ tình hình trên, Đảng,…Xem thêm

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN NGÀY HỘI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC Ở KHU DÂN CƯ NĂM 2016

  Trong năm qua, nhân dân cả nước phấn khởi chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; sôi nổi tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu thực hiện thắng…Xem thêm

TÂY NINH – 180 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

  Vùng đất Tây Ninh trước thế kỷ XVI vẫn còn là một vùng hoang sơ, chưa được khai phá. Bắt đầu từ thế kỷ XVII, vùng đất Đồng Nai-Gia Định bắt đầu được khai phá, do sự đóng góp công sức của các nhóm người: Cộng đồng người Việt, người Khmer, người Hoa, người Chăm. Tây Ninh từ một vùng đất hoang sơ, toàn rừng rậm và nhiều thú dữ đã dần hình thành nên nhiều làng, ấp trù…Xem thêm

Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

  Mục tiêu cụ thể: Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3-4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016-2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015…Xem thêm

 Nghị định 28/2013/NĐ-CP về phổ biến, giáo dục pháp luật quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật

Một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở

Một số nội dung cơ bản của Luật Hòa giải ở cơ sở Luật Hòa giải ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều, quy định rõ nguyên tắc, chính sách của nhà nước về hòa giải ở cơ sở, hòa giải viên, tổ hòa giải, hoạt động hòa giải ở cơ sở. Luật Hòa giải ở cơ sở quy định việc hòa giải ở cơ sở được tiến hành đối với các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp…Xem thêm

 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong tình hình hiện nay   Theo Nghị quyết (số 13-NQ/TW ngày 16-8-1999) Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, thì hệ thống chính trị. Tại Điều 1 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 quy định “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền Nhân dân”. Sự quy định này xuất phát từ…Xem thêm

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 71 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM   * Bối cảnh lịch sử và diễn biến – Đầu năm 1945, chiến tranh thế giới lần thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Xô Viết liên tiếp giành thắng lợi quyết định trên chiến trường châu Âu, giải phóng một loạt nước và tiến thẳng vào sào huyệt phát xít Đức tại Béc-lin. Ngày 8/8/1945, Hồng quân…Xem thêm

Quyết định số 59/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11 năm 2015 về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020   * Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 1. Các tiêu chí về thu nhập a) Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. b) Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông…Xem thêm