Nội dung tuyên truyền

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM LẦN THỨ IX

 Trung ương nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, ‘tự diễn biến’

 Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018)

 BÁO CÁO VỀ CÁC CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC, QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ VÀ MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH – KINH TẾ ĐẶC BIỆT (Tài liệu phục vụ tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV)

 TÀI LIỆU MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

 BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN MINH DU LỊCH

  Bài nói chuyện gắn bó xuyên suốt với tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

 TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN VỀ LUẬT AN NINH MẠNG

 Những điểm mới quan trọng của Luật nghĩa vụ quân sự 2015

NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT AN NINH MẠNG

Sáng hôm nay ngày 12/6/2018, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật An ninh mạng với tỷ lệ tán thành là 86,86% và Luật chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.   Luật An ninh mạng 2018 được trình Quốc hội thông qua bao gồm 07 chương, 43 điều (so với Dự thảo trước đây đã giảm 4 điều). quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã…Xem thêm