Trả lời ý kiến, kiến nghị

 Báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021

 Báo cáo tổng hợp trả lời ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân quý I/2017

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾP DÂN, NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN (Từ ngày 10/01 đến 07/02/2017)

I. Kết quả tiếp dân và nhận đơn khiếu nại của công dân: – Tiếp 02 lượt công dân – Nhận 09 đơn (trong đó: 03 đơn khiếu nại; 01 đơn Tố cáo; 05 đơn cứu xét,tờ trình). + Trực tiếp: 0 đơn + Đường Bưu điện: 09 đơn II. Kết quả giải quyết: 9/9 đơn đạt 100% 1. Ông Nguyễn Văn Út; Ngụ nhà số 2, KP4, P2, thành phố Tây Ninh – Hình thức, nội dung đơn: Tờ…Xem thêm

THÔNG BÁO KẾT QUẢ TIẾP DÂN, NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN

KẾT QUẢ TIẾP DÂN, NHẬN ĐƠN VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CÔNG DÂN (Từ ngày 01/10 đến 31/10/2016)       I. Kết quả tiếp dân và nhận đơn khiếu nại của công dân – Tiếp 01 lượt công dân – Nhận 08 đơn (trong đó: 02 đơn khiếu nại; 04 đơn Tố cáo; 02 đơn kháng nghị, yêu cầu). + Trực tiếp: 01 đơn + Đường Bưu điện: 07 đơn   II. Kết quả giải quyết STT…Xem thêm