Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 8.2019

Lich tiep dan thang 8.2019

10/06/2019 Báo cáo

Hoạt động tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
tháng 06/2019 (Từ ngày 11/05/2019 đến 10/06/2019)

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 1

 BÁO CÁO Hoạt động Tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (Từ ngày 10/9/2018 đến 10/10/2018)