Tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 8.2019

Lich tiep dan thang 8.2019

10/06/2019 Báo cáo

Hoạt động tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
tháng 06/2019 (Từ ngày 11/05/2019 đến 10/06/2019)