Thông tin hoạt động

MTTQVN xã Trường Tây tổ chức hội nghị hướng dẫn quy trình thủ tục giới thiệu người ứng cử HĐND

Sáng 26.2.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, cách tiến hành giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XII nhiệm kỳ 2021-2026 cho đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ người ứng cử trên địa bàn. Hội nghị đã nghe Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã giới thiệu, hướng…Xem thêm

MTTQVN THỊ TRẤN HƯỚNG DẪN NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ngày 25.2.2021, Ban thường trực UB.MTTQVN thị trấn Dương Minh Châu tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng củ đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn. Tại hội nghị, Ban thường trực UB.MTTQ Việt Nam Thị trấn đã hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND Thị trấn về quy định 03 bước giới thiệu người ứng…Xem thêm

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Dương Minh Châu hướng dẫn nội dung, qui trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 23.2.2021, tại Hội trường Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Dương Minh Châu đã tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, qui trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân bổ giới thiệu. Việc thực hiện giới thiệu người ứng cử thực hiện theo 03 bước: bước thứ nhất họp ban…Xem thêm

MTTQVN xã Thanh Phước: Hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử, làm hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Thanh Phước khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Chiều 25.2.2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử, làm hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã Thanh Phước (khóa XII), nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự Hội nghị có 33 vị đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được thông báo phân bổ giới thiệu người ra…Xem thêm

MTTQVN XÃ THẠNH ĐỨC: HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ, LÀM HỒ SƠ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND XÃ, NHIỆM KỲ 2021-2026

Chiều 25.2.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Thạnh Đức, nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và Chương II của Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc…Xem thêm

MTTQ Việt Nam thị xã Hòa Thành hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị xã

Chiều 25.2.2021, Ban Thường trực UB.MTTQVN thị xã tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Căn cứ kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Ban Thường trực UB.MTTQVN thị xã đã thông báo về cơ cấu thành phần, số lượng đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. 58 đại biểu,…Xem thêm

MTTQVN huyện Tân Biên: Tổ chức hội nghị hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 23.2.2021, Tại Hội trường Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Biên tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị được nghe Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thông báo phân bổ số…Xem thêm

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 23.2.2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Tham…Xem thêm

Xã Phước Đông: Hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã

Sáng 23.2.2021, Ban Thường trực UB.MTTQVN xã Phước Đông, huyện Gò Dầu đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ra ứng cử, làm hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND xã NK 2021 – 2026. Đến dự Hội nghị có 30 vị là đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ giới thiệu người ra ứng cử và đại diện lãnh đạo xã. Dự kiến…Xem thêm

Xã Đôn Thuận; Hướng dẫn nội dung giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026

Chiều 23.2.2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đôn Thuận, Thị xã Trảng Bàng tổ chức Hội nghị triển khai phân bổ số lượng và cơ cấu thành phần người ứng cử HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 và hướng dẫn nội dung giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trên cơ sở kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ban Thường…Xem thêm