Thông tin hoạt động

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã giám sát Hợp tác xã rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành; Hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi và sản xuất rau an toàn Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng; Ban Quản…Xem thêm

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện Luật bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Gò Dầu

Thực hiện Chương trình  giám sát năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập Đoàn giám sát trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại huyện Gò Dầu do ông Nguyễn Văn Nhiếm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng  đoàn, ông Lê Anh Tuấn, Trưởng ban Kinh Tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh…Xem thêm

MTTQ tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã giám sát Hợp tác xã rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành; Hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi và sản xuất rau an toàn Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng; Ban Quản…Xem thêm

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn Bến cầu: Giám sát việc thi công đường hẻm trong thị trấn

Ngày 6.9, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn Bến cầu giám sát việc đo độ chặt và độ dày nền đá 4*6 tuyến đường nhựa nóng hẻm 159, thị trấn Bến cầu.   Qua giám sát, cường độ e đạt tiêu chuẩn và độ dày 20cm của nền đá 4*6 đúng theo thiết kế. Nhưng có một đoạn nhỏ bị ung thư, Ban giám sát đã đề nghị đơn vị thi công khắc phục sửa chữa trước…Xem thêm

Kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã (từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2016)

  Thực hiện Quyết định số 144/QĐ-MTTQ-BTT ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh về việc giám sát kết quả triển khai và thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012. Đoàn giám sát có Kế hoạch giám sát và tổ chức vào ngày 18 và 19/10/2016, kết quả như sau:   I. Triển khai Quyết định giám sát, kế hoạch giám sát 1. Thông báo…Xem thêm

Thông báo kết quả giám sát “Công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã” (từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2016)

            Thực hiện chương trình giám sát năm 2016 (số 09/CTr-MTTQ-BTT ngày 15/12/2015) của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh.             Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh ban hành Quyết định số 144/QĐ-MTTQ-BTT ngày 29/8/2016, Quyết định giám sát công tác quản lý nhà nước đối với Hợp tác xã. Đoàn giám sát xây dựng kế hoạch giám sát và tổ chức thực hiện ngày 18, 19/10/2016. Trên cơ sở báo cáo kết quả giám…Xem thêm