Giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh

    Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã giám sát Hợp tác xã rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành; Hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi và sản xuất rau an toàn Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng;…Xem thêm

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện Luật bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Gò Dầu

Thực hiện Chương trình  giám sát năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập Đoàn giám sát trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại huyện Gò Dầu do ông Nguyễn Văn Nhiếm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng  đoàn, ông Lê Anh Tuấn, Trưởng ban Kinh Tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh…Xem thêm

 Quy chế phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh

Bieutrung_MTTQVN

MTTQ tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã giám sát Hợp tác xã rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành; Hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi và sản xuất rau an toàn Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng; Ban Quản…Xem thêm

Bieutrung_MTTQVN

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn Bến cầu: Giám sát việc thi công đường hẻm trong thị trấn

Ngày 6.9, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn Bến cầu giám sát việc đo độ chặt và độ dày nền đá 4*6 tuyến đường nhựa nóng hẻm 159, thị trấn Bến cầu.   Qua giám sát, cường độ e đạt tiêu chuẩn và độ dày 20cm của nền đá 4*6 đúng theo thiết kế. Nhưng có một đoạn nhỏ bị ung thư, Ban giám sát đã đề nghị đơn vị thi công khắc phục sửa chữa trước…Xem thêm

Scales justice and hammer on white background. Isolated 3D image

Nghị Định Số: 159/2016/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THANH TRA VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; Theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.   Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị…Xem thêm

Logomattran

Một số nội dung cơ bản Thông tư số 337 của Bộ Tài chính

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên.   Đối tượng áp dụng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương và địa phương.   Khoản 1 và 2 điều 3 quy…Xem thêm