Giám sát và phản biện xã hội

 HƯỚNG DẪN Tiêu chí xét xếp loại Ban Thanh tra nhân dân và xét xếp loại hoạt động Giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn

 V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã giám sát Hợp tác xã rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành; Hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi và sản xuất rau an toàn Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng; Ban Quản…Xem thêm

MTTQ tỉnh Tây Ninh giám sát thực hiện Luật bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Gò Dầu

Thực hiện Chương trình  giám sát năm 2017 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thành lập Đoàn giám sát trong quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại huyện Gò Dầu do ông Nguyễn Văn Nhiếm, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm trưởng  đoàn, ông Lê Anh Tuấn, Trưởng ban Kinh Tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh…Xem thêm

 Quy chế phối hợp Số 03/QC-MTTQ-TCCTr-XH ngày 13/9/2017 về việc phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh

MTTQ tỉnh Tây Ninh: Giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm ở một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Vừa qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật về An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) của một số địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã giám sát Hợp tác xã rau an toàn Long Mỹ, xã Long Thành Bắc, huyện Hoà Thành; Hợp tác xã dịch vụ thuỷ lợi và sản xuất rau an toàn Lộc Khê, xã Gia Lộc, huyện Trảng Bàng; Ban Quản…Xem thêm

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn Bến cầu: Giám sát việc thi công đường hẻm trong thị trấn

Ngày 6.9, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn Bến cầu giám sát việc đo độ chặt và độ dày nền đá 4*6 tuyến đường nhựa nóng hẻm 159, thị trấn Bến cầu.   Qua giám sát, cường độ e đạt tiêu chuẩn và độ dày 20cm của nền đá 4*6 đúng theo thiết kế. Nhưng có một đoạn nhỏ bị ung thư, Ban giám sát đã đề nghị đơn vị thi công khắc phục sửa chữa trước…Xem thêm