Đối ngoại nhân dân

Mặt trận Tổ quốc xã Tân Bình, huyện Tân Biên làm tốt công tác đối ngoại nhân dân   Tân Bình là xã vùng sâu biên giới của huyện Tân Biên, có đường biên giới tiếp giáp với Vương quốc Campuchia dài 43 km, giáp với 02 xã là xã Cọ, huyện Ka – rết, xã Cà Bao, huyện Cầm-chai-mia. Dọc tuyến biên giới của xã có nhiều rừng liên hoàn, nhiều đường tiểu ngạch qua lại, đứng chân trên…Xem thêm