Các chương trình phối hợp

 Kế hoạch phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

 Kế hoạch phối hợp giữa MTTQ Việt Nam tỉnh với các tổ chức thành viên trong việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 – 2020

 Quy chế phối hợp công tác giám sát, phản biện xã hội của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh

 Chương trình phối hợp giữa Uỷ ban Nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Liên tịch số 88/NQLT/CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 7/10/2016 giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

 Hướng dẫn liên ngành công tác khen thưởng Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng ban Công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2017

 Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

 Kế hoạch phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội và Sở Lao động Thương binh – Xã hội tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017)

 Kế hoạch thực hiện mô hình nâng cao công tác tuyên truyền, vận động các nguồn lực chăm lo cho người nghèo thông qua phối hợp thực hiện chương trình “Ngôi nhà đại đoàn kết”

 Chương trình phối hợp “Vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông” giai đoạn 2017 – 2021

 Hướng dẫn tổ chức kỷ niệm 28 năm “Ngày Biên phòng toàn dân” (03/3/1989 – 03/3/2017) và kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt nam (03/3/1959 – 03/3/2017)