Số văn bản Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải xuống
131/KH-MTTQ-BTT 06/04/2021 Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

129/KH-MTTQ-BTT 18/03/2021 Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

Các biểu mẫu kèm theo HD số 10

111/KH-MTTQ-BTT 17/02/2021 Kế hoạch

Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

110/KH-MTTQ-BTT 17/02/2021 Kế hoạch

Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong các tầng lớp Nhân dân

10/HD-MTTQ-BTT 09/02/2021 Hướng dẫn

Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

108/KH-MTTQ-BTT 09/02/2021 Kế hoạch

Kế hoạch triển khai, hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026

107/KH-MTTQ-BTT 03/02/2021 Kế hoạch

Kế hoạch tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

106/KH-MTTQ-BTT 03/02/2021 Kế hoạch

Kế hoạch thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026