Các hội đồng tư vấn

       1. Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh khoá X, nhiệm kỳ 2019-2024, gồm các vị có tên sau:

* Chủ nhiệm:

Ông Nguyễn Văn Nhiếm, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

* Các Phó Chủ nhiệm:

1. Ông Phí Công Đại, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

2. Ông Ngô Đức Hà, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

* Các ủy viên:

1. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

2. Bà Lê Ngọc Hòa, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

3. Bà Nguyễn Thị Kim Liên, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

4. Bà Phùng Thị Dâu, Nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp

5. Ông Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh

6. Ông Vương Sơn Hà, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh

7. Bà Nguyễn Thị Phượng, Chuyên viên Ban Dân chủ-Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

 

        2. Hội đồng Tư vấn Dân tộc – tôn giáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khoá IX, nhiệm kỳ 2014-2019, gồm các vị có tên sau:

* Chủ nhiệm

Ông Huỳnh Văn Đẹp, Trưởng Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Tây Ninh

 

* Các Phó Chủ nhiệm

– Ông Huỳnh Văn Diệu, Nguyên Trưởng phòng Dân tộc – Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy

– Ông Nguyễn Văn Cai, Nguyên Phó Trưởng phòng An ninh – Xã hội Công an Tây Ninh

 

* Các ủy viên

– Ông Lê Văn Nghĩa, UVTT – Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo MTTQ Việt Nam tỉnh

– Ông Dương Văn Trị, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hòa Thành, chức sắc đạo Cao Đài TN

– Ông Phạm Văn Hà, Trưởng phòng An ninh – Xã hội Công an Tây Ninh

– Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh

– Ông Trang Văn Hải, Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh

– Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh

– Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Trưởng Phòng Dân tộc – Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh