Các hội đồng tư vấn

       1. Hội đồng tư vấn Dân chủ – Pháp luật của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh khoá IX, nhiệm kỳ 2014-2019, gồm các vị có tên sau:

* Chủ nhiệm:

Luật sư Nguyễn Văn Re, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh

 

* Phó Chủ nhiệm:

Luật gia Phí Công Đại, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh

 

* Các ủy viên:

– Ông Võ Văn Lượng, nguyên Phó Giám đốc Sở Tư pháp.

– Ông Đặng Xuân Lãnh, UVTT- Trưởng Ban Dân chủ- Pháp luật, kiêm Thư ký

– Luật gia Nguyễn Văn Không, Ủy viên BCH Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh

– Luật gia Lê Minh Hiền, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Tây Ninh

– Luật sư Nguyễn Thế Tân, Giám đốc Công ty Luật Đắc Tâm

 

        2. Hội đồng Tư vấn Dân tộc – tôn giáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh khoá IX, nhiệm kỳ 2014-2019, gồm các vị có tên sau:

* Chủ nhiệm

Ông Huỳnh Văn Đẹp, Trưởng Ban Đại diện Hội Người Cao tuổi tỉnh Tây Ninh

 

* Các Phó Chủ nhiệm

– Ông Huỳnh Văn Diệu, Nguyên Trưởng phòng Dân tộc – Tôn giáo Ban Dân vận Tỉnh ủy

– Ông Nguyễn Văn Cai, Nguyên Phó Trưởng phòng An ninh – Xã hội Công an Tây Ninh

 

* Các ủy viên

– Ông Lê Văn Nghĩa, UVTT – Trưởng Ban Dân tộc-Tôn giáo MTTQ Việt Nam tỉnh

– Ông Dương Văn Trị, Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Hòa Thành, chức sắc đạo Cao Đài TN

– Ông Phạm Văn Hà, Trưởng phòng An ninh – Xã hội Công an Tây Ninh

– Ông Nguyễn Văn Trung, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Tây Ninh

– Ông Trang Văn Hải, Nguyên Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh

– Ông Võ Thành Công, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh

– Ông Nguyễn Minh Nhật, Phó Trưởng Phòng Dân tộc – Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh