BAN TTND XÃ TÂN HIỆP: GIÁM SÁT VIỆC CHI TRẢ HỘ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG TỰ DO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID – 19

Ngày 3.8, Ban Thanh tra nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu giám sát việc  chi trả tiền hỗ trợ cho đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Người dân đến nhận tiền hỗ trợ

Qua phối hợp với UBND xã và cán bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã rà soát được trên địa bàn xã hiện có 92 đối tượng là lao động tự do không có hợp đồng lao động, chủ yếu là buôn bán nhỏ và bán vé số, mỗi đối tượng được nhận 1.000.000 đồng, với tổng số tiền đã cấp là 92.000.000 đồng.  

 UBND xã đã cấp kinh phí hỗ trợ cho người dân đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng, không trùng, mỗi đối tượng chỉ được nhận một mức hỗ trợ cao nhất theo quy định, các hộ đã đến nhận đầy đủ mức hỗ trợ, không có trường hợp thắc mắc, kiến nghị.

   Thu – MTTQVN xã Tân Hiệp