BAN THANH TRA NHÂN DÂN XÃ THẠNH ĐÔNG: GIÁM SÁT VIỆC CHI TRẢ TIỀN HỖ TRỢ CHO ĐỐI TƯỢNG LAO ĐỘNG TỰ DO BỊ ẢNH HƯỞNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 3.8, Ban Thanh tra nhân dân xã Thạnh Đông, huyện Tân Châu giám sát việc  chi trả tiền hỗ trợ đối tượng lao động tự do bị ảnh hưởng dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

Người dân đến nhận tiền hỗ trợ

Qua rà soát, trên địa bàn xã có 143 đối tượng là lao động tự do không có hợp đồng lao động, chủ yếu là buôn bán nhỏ lẻ và bán vé số. UBND xã đã chi trả đủ cho số đối tượng trên với tổng số tiền 88.100.000 đồng.

Qua giám sát, các hộ đã đến nhận đầy đủ mức hỗ trợ, không có trường hợp thắc mắc, kiến nghị.

                                                                       Thùy Linh – MTTQVN xã Thạnh Đông