Ban thanh tra nhân dân xã Cẩm Giang: Giám sát việc cấp tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu phi

Ngày 10.1.2020 vừa qua, Ban TTND xã Cẩm Giang tiến hành giám sát UBND xã  về việc cấp tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu phi cho những hộ dân bị thiệt hại trên địa bàn xã.

Giám sát việc cấp tiền hỗ trợ dịch tả lợn châu phi

Theo báo cáo, toàn xã có 55 hộ bị thiệt hại với 644 con với 37.038 kg, tổng số tiền hỗ trợ cho người dân là 1 tỷ đồng (trong đó heo nái 110 con với 18.862 kg; heo thịt 534 con với 18.176 kg).

Ban TTND đề nghị UBND xã khắc phục: Việc cấp tiền cho người dân còn xảy ra 03 trường hợp đi nhận thay (con nhận thay mẹ, vợ nhận thay chồng, chồng nhận thay vợ); công tác thông tin đến người dân về các chính sách hỗ trợ còn hạn chế, nên một số người do không biết nên khi heo bị chết không báo cho UBND xã mà gia đình tự xử lý (bán hoặc tự làm thịt tại nhà) nên không được nhân hỗ trợ khi có chính sách. Lãnh đạo UBND xã tiếp thu và hứa sẽ chỉ đạo cán bộ chuyên môn thực hiện.

                                                                   Bích Ngọc – MTTQVN xã Cẩm Giang