Ban GSĐTCCĐ xã Thái Bình: Nghiệm thu nâng cấp đường giao thông nông thôn

Ngày 22.10, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ) xã Thái Bình, huyện Châu Thành giám sát việc nghiệm thu nâng cấp đường giao thông nông tuyến vào Trung tâm văn hóa ấp Tam Hạp. Tuyến đường được khởi công ngày 20/7/2020 đến nay đã hoàn thành.

Tuyến đường hoàn thành đạt chất lượng 

Tổng chiều dài tuyến đường 480,02m, chiều rộng mặt đường 3m gồm 3 tuyến: Tuyến chính dài 254,50m, điểm đầu giao với đường ĐT781, điểm cuối kết thúc tại Km0+254,50 theo hướng tuyến; tuyến nhánh 1 dài 186,52m, tuyến nhánh 2 dài 39m điểm đầu giao với tuyến chính, điểm cuối giao với đường dọc kênh thủy lợi, nâng cấp đường sỏi đỏ lên bê tông xi măng. Đơn vị thi công Công ty TNHH Hiệp Ninh, do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn 762.294.000 đồng.

Tuyến đường hoàn thành đạt chất lượng theo yêu cầu, đảm bảo tiến độ thời gian hoàn thành công trình theo quy định, giúp cho người dân ở địa phương đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.

                Quốc Thái – MTTQVN xã Thái Bình