BAN GSĐTCCĐ XÃ CẨM GIANG: GIÁM SÁT NGHIỆM THU NHÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT

Ngày 10.2.2020, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu tổ chức giám sát nghiệm thu việc sửa chữa và xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 01 hộ nghèo ấp Cẩm An, 01 hộ cận nghèo ấp Cẩm An, xã Cẩm Giang. Kinh phí hỗ trợ xây nhà 55 triệu đồng, sửa chữa nhà 14 triệu đồng, từ Quỹ “Vì người nghèo” của huyện hỗ trợ.

Căn nhà Đại đoàn kết xây mới

Qua giám sát, đoàn nhận thấy đơn vị thi công căn nhà xây mới thực hiện còn một số phần cần sửa lại như: lăn bê lại phần tường bên trong vì, sửa lại chốt cửa chính vì phần nền nhà và chốt cửa chưa khớp với nhau. Qua kiến nghị của đoàn đại diện đơn vị thi công hứa sẽ khắc phục sớm để bàn giao đúng thời gian quy định.   

Bích Ngọc – MTTQVN xã Cẩm Giang