BAN GSĐTCCĐ XÃ BẾN CỦI: GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH SỬA CHỮA TRUNG TÂM VĂN HÓA – THỂ THAO – HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG XÃ BẾN CỦI

Ngày 28.7 vừa qua, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Bến Củi, huyện Dương Minh Châu tổ chức giám sát thi công sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Học tập cộng đồng xã. Công trình do công ty TNHH Hoàn Mỹ thi công, gồm các hạng mục: sửa chữa hàng rào lưới B40 với chiều dài 130m, chiều cao 1,7m; thay mới 4 cánh cửa nhà vệ sinh và lắp đặt mới toàn  bộ hệ thống ống dẫn nước của Trung tâm; vệ sinh lớp bột củ quét voi, sơn nước 2 lớp cổng Trung tâm; lắp đặt dụng cụ tập cơ 3 chức năng phục vụ nhân dân địa phương. Tổng kinh phí đầu tư 125 triệu đồng từ nguồn vốn sự nghiệp do tỉnh hỗ trợ. Công trình dự kiến đến ngày 30/7/2020 sẽ hoàn thành.

Kiểm tra việc sửa chữa hàng rào Nhà văn hóa

Qua giám sát đơn vị thi công thực hiện đảm bảo thời gian thi công, công trình có chất lượng và đảm bảo các hạng mục.

Hồng Nhung