Ban GSĐTCCĐ thị trấn Tân Biên: Giám sát xây nhà Đại đoàn kết

Ngày 17.12, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên tổ chức giám sát việc xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1963, thuộc hộ cận nghèo, ngụ khu phố 6 thị trấn Tân Biên.

Căn nhà bà Nguyễn Thị Hồng đang được lên vách

Căn nhà có diện tích 60m2, với tổng kinh phí là 80 triệu. Trong đó Quỹ “Vì người nghèo” thị trấn hỗ trợ 15 triệu đồng , vận động chùa Phước Hưng 40 triệu, còn lại người thân đóng góp 25 triệu đồng.

Qua giám sát, đơn vị thi công thực hiện đúng theo bản thiết kế và bảo đảm chất lượng công trình. Nhưng chưa tuân thủ đúng quy định về vệ sinh an toàn lao động. Đoàn giám sát nhắc nhở những yêu cầu cơ bản trong quá trình thi công.

Thạch Thảo – MTTQVN thị trấn Tân Biên