BAN GSĐTCCĐ THỊ TRẤN DƯƠNG MINH CHÂU: GIÁM SÁT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRUNG TÂM VĂN HÓA-THỂ THAO HUYỆN

Ngày 14.2, Ban GSĐTCCĐ thị trấn Dương Minh Châu tiến hành giám sát công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện.

Đoàn giám sát xây dựng Trung tâm VHTT huyện

Đây là loại công trình dân dụng cấp III, thực hiện từ nguồn vốn xây dựng cơ bản, chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, với tổng mức đầu tư 9.339.630.000 đồng, được thực hiện trong 180 ngày. Đơn vị thi công xây lắp của công trình là Công ty TNHH Tân Ngọc Lực.

Công trình hiện nay đang tiến hành đỏ móng, đoàn giám sát nhận thấy chủ đầu tư và đơn vị thi công thực hiện đúng theo hồ sơ thiết kế.

                                                                                      Anh Thi