Long Thuận: Giám sát công trình chợ Cầu

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Long Thuận, huyện Bến Cầu tổ chức giám sát công trình nâng cấp mặt bằng, hệ thống thoát nước chợ Cầu ngày 20.10 vừa qua. Qua giám sát, Ban Giám sát ghi nhận công trình đang thi công đảm bảo theo thiết kế, nhưng lại có hiện tượng đọng nước vào mùa mưa. Ban giám sát đề nghị đơn vị thi công phải xử lý trước khi tiến hành thi công tiếp. Ban giám sát đồng ý với phương án mà Trung tâm Quản lý Dự án – Đầu tư xây dựng huyện Bến Cầu đưa ra là cắt mặt bê tông tạo rãnh thoát nước, đồng thời đề nghị đơn vị thi công phải đảm bảo kỹ thuật và mỹ quan cho công trình.

Mặt bằng chợ đang thi công bị đọng nước vào mùa mưa

Mặt bằng chợ đang thi công bị đọng nước vào mùa mưa

Huyền Thi
MTTQ xã Long Thuận