Tóm tắt Tiểu sử ông Huỳnh Văn Quang

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Tây Ninh

 

 1. Họ và tên khai sinh: Huỳnh Văn Quang
 2. Họ và tên thường dùng: Huỳnh Văn Quang
 3. Ngày, tháng năm sinh: 02/7/1958; Giới tính: Nam
 4. Nơi sinh: thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
 5. Quê quán: thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
 6. Nơi đăng ký thường trú và nơi ở hiện nay: số 6/1, hẻm 31, đường 30/4, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Điện thoại: 0913692868
 7. Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
 8. Trình độ hiện nay:

         – Giáo dục phổ thông: 12/12

         – Chuyên môn, nghiệp vụ: Cử nhân

         – Lý luận chính trị: Cao cấp

 1. Ngày tham gia cách mạng: 25/5/1975
 2. Ngày vào Đảng: 30/4/1983; Ngày chính thức: 30/4/1984
 3. Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tây Ninh
 4. Nơi công tác hiện nay: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh

   13. Tóm tắt quá trình công tác:

– Từ tháng 5/1975 – 12/1976: Kế toán Ban Kinh tài huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

– Từ tháng 01/1977 – 10/1983: Kế toán Phòng Tài chính huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh

– Từ tháng 11/1983 – 4/1986: Đi học Đại học Tài chính-Kế toán tại cơ sở II Tp.Hồ Chí Minh

– Từ tháng 5/1986 – 9/1990: Phó Bí thư, Bí thư Chi bộ, Phó Phòng Tài chính Dương Minh Châu

– Từ tháng 6/1993 – 01/1995: Đi học Trung cấp Lý luận Chính trị tại huyện Dương Minh Châu

– Từ tháng 10/1993 – 3/1995: Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tài chính DMC

– Từ tháng 4/1995 – 11/1999: HUV, Bí thư Chi bộ, Chánh VP HĐND-UBND huyện DMC

– Từ tháng 3/1997 – 12/1999: Đi học Cử nhân Hành chính tại Học viện Hành chính Quốc gia

– Từ tháng 12/1999 – 12/2001: Huyện ủy viên, Phó chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu

– Từ tháng 9/2000 – 7/2001: Đi học Cao cấp Lý luận Chính trị tại Phân viện Tp.Hồ Chí Minh

– Từ tháng 01/2002 – 02/2006: Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

– Từ tháng 3/2006 – 5/2008: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Tây Ninh

– Từ tháng 6/2008 – 9/2010: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

– Từ tháng 9/2010 – 7/2011: Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh

– Từ tháng 7/2011 – 12/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

Từ tháng 01/2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận

                                                                  Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh.